UPDATE: antwoord van ZARA

Helaas heb ik zelf nog geen reactie mogen ontvangen van ZARA. Gelukkig ben ik niet de enige die een mail of Facebookbericht heeft gestuurd. Laura van der Hulst kopieerde mijn bericht en kreeg op 2 november een reactie van ZARA.

UPDATE 3 november: Ook ik kreeg een reactie van ZARA. Exact dezelfde als Laura van der Hulst. Ik heb de vragen onderaan dit bericht gesteld, maar daar nog geen antwoord op gekregen.

De reactie van ZARA

<de volgende tekst is formeel en lastig te lezen, scrol naar beneden voor een samenvatting>

Beste Laura,

Ten eerste willen we je bedanken voor de opmerkingen die je ons hebt gestuurd. Wij lichten de vragen die je ons voorlegt graag toe.

De leveranciers en de fabrieken die de toeleveringsketen vormen voor Inditex (de distributiegroep van mode waar Zara onder valt) over de hele wereld volgen de waarden van verantwoordelijkheid en volledig respect voor de mensenrechten waar de Gedragscode van fabrikanten en leveranciers van het bedrijf op is gestoeld. Om de naleving van deze waarden te garanderen, is er een groep van 3.000 personen aangesteld om toezicht te houden op de toeleveringsketen van Inditex. Alle leveranciers en fabrikanten dienen zich strikt aan de Gedragscode te houden, waardoor er geen onderscheid wordt gemaakt tussen leveranciers of fabrikanten van het eerste of tweede niveau. Hiervoor worden ze regelmatig onderworpen aan een kritisch nalevingsprogramma. In 2015 heeft Inditex circa 11.000 audits bij zijn leveranciers en fabrikanten uitgevoerd.

In de regel volgt de werkfilosofie van Inditex het kader van de Verenigde Naties en de aanbevelingen van de Ethical Trading Initiative (ETI) en de IndustriAll Global Union. Bij schending van de Gedragscode door een leverancier of fabrikant worden de principes van herstel of verbetering aangehouden, omdat bij onmiddellijke beëindiging van de commerciële relatie met de bedrijven die de Gedragcode schenden, de werknemers van deze bedrijven in een zeer kwetsbare situatie terechtkomen. Inditex houdt er uiteraard een zerotolerancebeleid op na en treedt onmiddellijk op bij iedere situatie waarbij er sprake is van werkexploitatie of kinderarbeid. Desondanks bestaan er voor de rest van de potentiële verzuimen tot naleving van de Gedragscode herstelmaatregelen met een termijn van maximaal 6 maanden om te worden geïmplementeerd. Alleen als de fabrikant het herstelplan waartoe hij zich heeft onderworpen, niet nakomt en de Gedragscode schendt, wordt de commerciële relatie geblokkeerd.

Bij Inditex zijn we duidelijk van mening dat deze werkwijze, die is ontworpen om onze fabrikanten en leveranciers te helpen met verbeteren, heel efficiënt is om ons doel na te streven: de werkcondities van de werknemers in onze productieketen blijven verbeteren.

Hiertoe brengt Inditex, in samenwerking met zijn groepen van belangstellenden, verschillende programma´s tot stand die zijn gericht op de uitbetaling van een living wage aan de werknemers in zijn toeleveringsketen. Deze programma´s zorgen ervoor dat de werknemers opgeleid zijn om collectieve onderhandelingen mogelijk te maken met alle benodigde deelnemers om tot een sociaal effectieve dialoog te komen. Inditex werkt zeer nauw samen met alle betrokken personen in de salarisonderhandelingen, waaronder als eerste de grootste vakbondsvertegenwoordiger, IndustriALL Global Union, die meer dan 50 miljoen werknemers vertegenwoordigt. Er zijn zelfs brieven gestuurd aan overheden van landen die een aanzienlijk textielaandeel hebben. In het rapport Eerlijke salarissen dat in 2014 is verschenen, wordt door de Clean Clothes Campaign onderstreept dat “de belofte van Inditex om samen te werken met vakbonden om de salarissen te verhogen (dat wordt weerspiegeld in de internationale kaderovereenkomst) opvallend is. Ook komt naar voren dat Inditex werkt aan verschillende proefprojecten die fundamenteel betrekking hebben op de problemen met salarissen, inclusief de vrijheid van vereniging en kortetermijncontracten”.

Aan de andere kant willen we onderstrepen dat, buiten de door u aangegeven collectie met de naam Join Life, de belofte van Inditex met betrekking tot de duurzame ontwikkeling en de bescherming van het milieu en de natuurlijke bronnen altijd een van de fundamentele waarden van het bedrijf is geweest. De doelstelling van Inditex is te garanderen dat al onze producten duurzaam zijn tijdens welke fase van hun levensduur ook. Daarvoor kunnen we rekenen op de standaard Right to Wear +, die ook de kwaliteit van alle processen die het bedrijf ontwikkelt, garandeert. Deze creatie van veilige en duurzame mode wordt ook gekenmerkt door het zoeken naar uitstekende omgevingskwaliteiten, met de beste technologieën voor de productie en dat de meest duurzame grondstoffen worden gebruikt.
http://www.wateractionplan.com/en/web/gestion-del-agua/zara-join-life

Wij willen bijvoorbeeld wat betreft het waterverbruik in 2020 onze belofte met de Zero Discharge Policy nakomen. Greenpeace en zijn Detox Catwalk 2016 heeft openbaar bekendgemaakt dat we een bedrijf zijn met een van de meest vooruitstrevende beheersysteem van chemische producten, wat bijdraagt om aan deze belofte te kunnen voldoen. Onze teams werken zeer intensief om dit doel te bereiken.

Het is tevens relevant te benadrukken dat Inditex rekening houdt met de verplichte naleving als het gaat om normen in de gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van de producten (Clear to Wear, Safe to Wear en Green to Wear) voor de leveranciers, die zijn ontwikkeld in samenwerking met de teams van chemie-experts en docenten van universiteiten als die van Santiago, Vigo en A Coruña. Deze normen worden constant gecontroleerd met willekeurige monsters uit de volledige productie door middel van laboratoriumcontroles in 28 internationale onafhankelijke auditcentra. Al deze informatie is in detail te vinden op http://www.inditex.com/en/sustainability/product

Maar wat staat er nou eigenlijk?

De reactie van ZARA telt 779 woorden, maar geen enkel echt antwoord. De formele tekst lijkt in een andere taal opgesteld en daarna door Google Translate gegooid. In het kort beweert ZARA het volgende:

De arbeidsvoorwaarden van ZARA

 •  Alle leveranciers en fabrieken die voor Inditex produceren moeten de gedragscode van het bedrijf  volgen. Deze gedragscode is gebaseerd op aanbevelingen van de Verenigde Naties, het Ethical Trading Initiative en de IndustriAll Global Union.
 • Om de naleving van deze gedragscode te controleren, zijn er 3.000 controleurs aangesteld. Zij hebben in 2015 11.000 audits/controles uitgevoerd.
 • Inditex hanteert een zero tolerance beleid voor werkexploitatie en kinderarbeid.
 • Als een leverancier of fabrikant zich niet aan de gedragscode houdt, moet binnen 6 maanden zorg dragen voor herstel of verbetering. De commerciële relatie wordt niet beëindigd, omdat de werknemers van deze bedrijven dan in een kwetsbare situatie terecht komen. Als de leverancier of fabrikant het herstelplan niet nakomt, wordt de commerciële relatie alsnog verbroken.
 • Het doel van deze werkwijze is om de werkcondities in de productieketen te verbeteren. Daarom heeft Inditex diverse programma’s om de werknemers een living wage te betalen. In de programma’s worden werknemers opgeleid om deel te nemen aan collectieve onderhandelingen.
 • Inditex werkt nauw samen met alle partijen tijdens salarisonderhandelingen. Onder andere met IndustriALL Global Union, de grootste vakbondvertegenwoordiger die meer dan 50 miljoen werknemers vertegenwoordigt.
 • In het rapport Eerlijke Salarissen van de Clean Clothes Campaign uit 2014 wordt onderstreept dat “de belofte van Inditex om samen te weken met vakbonden om salarissen te verhogen opvallend is.”
 • Inditex werkt aan projecten met betrekking op problemen met salarissen, zoals de vrijheid van vereniging en korte-termijn-contracten.

ZARA en duurzaamheid

 • Duurzame ontwikkeling en bescherming van het milieu is een van de fundamentele waarden van Inditex. De doelstelling is om te garanderen dat alle producten duurzaam zijn, tijdens welke fase van hun levensduur dan ook. De standaard Right to Wear zorgt voor naleving van dit doel.
 • Inditex zoekt naar de beste omgeving, de beste technologieën voor productie en de meest duurzame grondstoffen. Voor waterverbruik wil Inditex bijvoorbeeld in 2020 een Zero Discharge Policy nakomen.
 • Greenpeace heeft Inditex in 2016 een bedrijf met een van de meest vooruitstrevende beheerssysteem van chemische producten genoemd.
 • Inditex houdt rekening met de normen qua gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van de producten van de leveranciers. Deze worden gecontroleerd in 28 internationale onafhankelijke auditcentra.

Zeg ZARA, hoe zit het nou eigenlijk?

Jullie antwoord staat vol gedragscodes, doelstellingen en waarden. Maar hoe gaat het nu in de praktijk? Daar geven jullie geen antwoord op.

 • Wat staat er in de gedragscode?
 • Zijn de aangestelde controleurs onafhankelijk of in dienst van Inditex?
 • Er zijn 3.000 controleurs. In 2015 brachten jullie 1,177,784,343 items op de markt. Dat zijn bijna 400.000 items per controleur. Zijn dat in verhouding niet te weinig controleurs?
 • Er zijn richtlijnen voor de arbeidsomstandigheden. Maar in hoeverre worden deze nou echt nageleefd?
 • Hoe kan het dat er zoveel kindvluchtelingen in de textielindustrie werken, ook in ateliers waar ZARA gemaakt wordt?
 • Er zijn richtlijnen voor een leefbaar loon. Maar hoeveel % van de ZARA arbeiders krijgt nú al daadwerkelijk een leefbaar loon?
 • Er zijn doelen voor duurzaamheid. Jullie noemen het zelfs een fundamentele waarde van Inditex. Maar waarom is in de maatserie 3 maanden tot 4 jaar slechts 18 van de 491 items van duurzaam materiaal?

Ik ben benieuwd!

Meer lezen?

Deze blog is een vervolg op Ik beloof plechtig om nooit meer bij ZARA te kopen. En waarom jij dat ook moet doen.

Wil jij het vanaf nu anders doen?

Gepubliceerd op: 3 november 20160Categorieën: duurzame kleding0Tags: 0